นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy ของฮอลิเดย์

Holiday Casino มีนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Policy ที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และโปร่งใส่อย่างที่สุด สำหรับแนวทางความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น เรามุ่งมั่นที่จะเก็บและรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ โดยเรามีระบบการเก็บและรักษาข้อมูลที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน อีกทั้งเว็บไซต์ของเรายังยืนยันที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างตรงไปตรงมาและน่าเชื่อถือ ผ่านการบริหารและจัดการข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ซึ่งนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้น ก็เพื่อนำไปพัฒนาประสบการณ์การเข้าใช้งาน และก่อให้เกิดสิ่งที่ง่ายและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน โปรดอ่านทุกส่วนและรายละเอียดของหลักการนโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy ให้ถี่ถ้วน

การเก็บข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทของเรามีความเคร่งครัดที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ด้วยระบบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีขั้นตอนที่รัดกุมในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้เรายังแสดงถึงความโปร่งใส ด้วยการมีหน้าอธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้อีกด้วย เพื่อให้ผู้เล่นและผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือเราจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบและรัดกุม

ความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บไป

ทางบริษัทของเรามีขั้นตอนและระบบการจัดเก็บและสะสมข้อมูล พร้อมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นสากล อีกทั้งยังมีมาตรฐานในการดำเนินงาน ด้วยการเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ผู้ใช้บริการทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไว้นั้นจะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการรั่วไหล หรือถูกนำไปใช้ในทางมิชอบอย่างเด็ดขาด

การนำข้อมูลมาใช้งานและพัฒนาต่อ

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านการนำข้อมูลที่ได้รับมาไปใช้งานนั้น ทางบริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยที่เราจะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์และแยกแยะ รวมไปถึงคิดหาแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุงความสามารถด้านการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายเป็นการวัดผลเกมพนันและก็ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์

นอกจากนี้เราจะนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าให้ดีขึ้น ซึ่งเราให้ความสำคัญด้านระบบชำระเงินของและการบริหารจัดการบริการที่เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายใในการใช้งานระบบฝากถอนอย่างถึงที่สุด

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

สำหรับการเก็บข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy นั้น ทางเว้บไซต์ของเราได้มีการเก็บข้อมูลนั้นโดยไม่เปิดเผยตัวตนหรือไม่แสดงตัวตน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บและพิจารณาความคิดเห็นนั้น ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน เมื่อท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ให้ทางเว็บไซต์รับทราบ

แต่หากท่านผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ เราก็มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบให้เราอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานอย่างถึงที่สุด โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง หรือแก้ไข หรือแม้กระทั่งสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ตลอดเวลา โดยมีข้อยกเว้นเรื่องชื่อของผู้ใช้บริการเท่านั้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ใช้บริการมีสิทธิด้านใดบ้างเกี่ยวกับข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ผู้ใช้บริการสามารถขอไฟล์ส่งออกข้อมูลเฉพาะบุคคลของตัวเองจากพื้นที่จัดเก็บนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ หรือหากมีความประสงค์ที่จะให้ทางเว็บไซต์เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าเองออก ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยจะต้องไม่รวมข้อมูลที่เว็บไซต์เราต้องจัดเก็บไว้เพื่อการบริหารงาน หรือเพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย